STRONA GŁÓWNA OŚWIETLENIE
 
ŻÓŁWIE LĄDOWE
ŻÓŁW GRECKI
ŻÓŁW EGIPSKI
ŻÓŁW STEPOWY
ŻÓŁW LAMPARCI
ŻÓŁW SŁONIOWY
ŻÓŁW OBRZEŻONY
ŻÓŁW PUDEŁKOWY
ŻÓŁW MAURETAŃSKI
ŻÓŁW MADAGASKARSKI
OPIS SZKIELETU ŻÓŁWIA
ŻÓŁWIE WODNE
ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY
ŻÓŁW CZERWONOLICY
ŻÓŁWIE WODNE AKCESORIA
ŻÓŁW ŻABUTI
ZAKUP ŻÓŁWIA
OGÓLNE WARUNKI
ŻÓŁW MOJE FOTY
SUPER FILMIK
PRZEKAZ ONLINE
INFORMACJE OGÓLNE
ŻÓŁWIE W DOMU
TANIE TERRARIUM
OŚWIETLENIE
ROZMNAŻANIE ŻÓŁWI
KARMIENI ŻÓŁWI ZIMĄ
CHOROBY ŻÓŁWI
GALERIA STEPKÓW
NATURALNE JEDZONKO
WITAMINY I ŻYWIENIE
FILMY O ŻÓŁWIACH
STATYSTYKI

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 102
Najnowszy Użytkownik: Massoni
REKLAMA
ŻÓŁW EGIPSKI
Żółw egipski (Testudo kleinmanni Lortet, 1883)

IŻÓŁWIE LĄDOWE

Jeszcze do lat 80. XX wieku żółw egipski (Testudo kleinmanni) był jednym z najmniej poznanych, "śródziemnomorskich" gatunków żółwi lądowych, tzn. zamieszkujących basen Morza Śródziemnego. Sytuacja, wraz z upowszechnieniem się procederu nielegalnego handlu i tym samym potrzebą dokładnego zbadania biologii taksonu w celu określenia skutecznych metod jego ochrony, zmieniła się diametralnie w latach 90 - tych. Obecnie, dotychczas zgromadzona wiedza pozwala nam z powodzeniem utrzymywać i przede wszystkim rozmnażać Testudo kleinmanni w niewoli, co stanowi niezmiernie istotną kwestię w przypadku gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem.

SYSTEMATYKA

Gromada: Reptilia
Podgromada: Anapsida
Rząd: Testudines
Podrząd: Cryptodira
Rodzina: Testudinidae
Rodzaj: Testudo
Gatunek: Testudo kleinmanni Lortet, 1883

WYSTĘPOWANIE

Testudo kleinmanni występują w przybrzeżnych rejonach Libii, Egiptu (historyczna lokalizacja) oraz w zachodniej części pustyni Negev (południowy Izrael) w pasie sięgającym maksymalnie 60 - 100/120km w głąb lądu. Dystrybucja żółwi egipskich ogranicza się obecnie tylko do nadmorskich regionów Libii i Izraela. Niewielka populacja (składająca się zaledwie z 10 osobników) zamieszkuje także Chroniony Obszar Zaranik w północnym Synaju. Rzeczywiste rozmieszczenie gatunku wciąż nie zostało właściwie określone. Według Fritz'a i Buskirk'a (1997) oraz Schneider'a i Schneider'a (2008) zasięg geograficzny gatunku w Libii rozciąga się od Cyrenajki (w tej części kraju naukowcy doszukują się sympatryczności Testudo kleinmanni z Testudo cyrenaica; Pieh i Perälä, 2002) na zachód, przez Zatokę Wielka Syrta, aż do Trypolitanii (północno - zachodnia Libia). Według Schleich'a (1989), Testudo graeca complex (w tym Testudo cyrenaica) i Testudo kleinmanni w Libii nie są jednak sympatryczne. Sympatryczność z Testudo graeca potwierdzono do tej pory tylko w Izraelu w Rezerwacie Przyrody Piasków Be’er Mash’abim (Bringsøe i Buskirk, 1998).

żółwie lądowe

ROCZNY CYKL KLIMATYCZNY

Odpowiedzialna hodowla polega nie tylko na zapewnieniu podopiecznym właściwych warunków bytowych (terrarium, pokarm, woda), ale również na możliwie najdokładniejszym odwzorowaniu w zbiorniku warunków klimatycznych panujących w obrębie zasięgu ich geograficznego występowania. Czynnik ten odgrywa także kluczową rolę w odniesieniu sukcesu hodowlanego w niewoli, czyli krótko pisząc w rozmnożeniu. Głównymi determinantami klimatu północnej Afryki są: lato (czas estywacji), zima/wiosna (z niższymi temperaturami i wyższą wilgotnością oraz bujniejszą i świeżą roślinnością), wiatry wiejące z południa kontynentu i Morze Śródziemne, łagodzące warunki atmosferyczne. Lato naszych szerokości geograficznych całkiem nieźle nadaje się do odwzorowania zimy północnej części kontynentu afrykańskiego. Z tego względu warto przesunąć cały roczny cykl klimatyczny i odzwierciedlić „egipską” zimę w trakcie naszego lata (żółwie mogą wtedy z powodzeniem przebywać w terrarium ogrodowym) i z drugiej strony północnoafrykańskie lato w czasie naszej zimy (oczywiście już tylko w terrarium domowym). W dalszej części tekstu pojęcia lato i zima będą odnosiły się do pór roku panujących w naturalnym środowisku Testudo kleinmanni. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie tylko temperatura, wilgotność, estywacja, czy zraszanie, ale również pokarm składają się na ostateczny sukces hodowlany. Latem ususzone rośliny podajemy zwierzętom zdecydowanie rzadziej i w znacznie mniejszych ilościach. Po karmieniu żółwie zazwyczaj bardzo szybko powracają do swoich kryjówek i kontynuują sen. Czynnik, który skłania Testudo kleinmanni do zapadnięcia w sen letni, to temperatura utrzymująca się na regularnym poziomie ponad 30ºC w połączeniu z obniżającą się wilgotnością, osiągającą ostatecznie wartość 30 – 40%. Zima to okres obfitujący w świeżą, głównie jednoroczną roślinność. Dieta zimowa powinna składać się wyłącznie ze świeżych roślin porastających wolne od zanieczyszczeń łąki. W tym czasie temperatura i wilgotność oscylują w granicach odpowiednio 15 – 25ºC i 60 – 70%. Terrarium spryskujemy letnią wodą rano i po południu (w przybliżeniu 2 litry/tydzień). Żółwie uwielbiają spijać skraplającą się wodę szczególnie z roślinności porastającej zbiornik. Niektórzy hodowcy dodają do wody niewielką ilość jodyny i soli morskiej, jednak nie jest to konieczne. Możemy także zainstalować generatory pary, które świetnie imitują poranne mgły naturalnego środowiska Testudo kleinmanni.

ŚRODOWISKO

Gatunek zamieszkuje zarówno stałe, piaszczyste wydmy (Izrael i Synaj), jak i żwirowe równiny Libii z rozproszonymi skałami i płytkimi, piaszczystymi wadisami (Baha El Din, 1994). Dominującą rośliną jest tu Artemisia monosperma. To niski krzew porastający rozległe obszary regionu. W tym środowisku drzewa praktycznie nie występują. Wraz z nadejściem pierwszych zimowych deszczy, wiele jednorocznych roślin zaczyna kiełkować. Zapewniają one pokarm przez kilka najbliższych miesięcy. Zwierzęta mają też dostęp do wody pitnej pochodzącej z opadów lub w postaci rosy. T. kleinmanni wykazują największą aktywność zimą. W zależności od temperatury i opadów można je spotkać nad ranem i po południu. Noce spędzają częściowo zakopane w płytkich zagłębieniach pod krzewami. Latem, w trakcie gorących i suchych miesięcy, większość jednorocznych roślin usycha. Woda pitna staje się praktycznie niedostępna. Ten czas zwierzęta spędzają w norach gryzoni, gdzie zachowuje się odpowiednio wysoka wilgotność i niższa temperatura. Jednak i w tym okresie ich aktywność nie zanika całkowicie. Notowano przypadki żółwi zmieniających swoje "lokum" nad ranem lub wieczorem. Samice składają jaja w płytkich norkach w pobliżu krzewów późną wiosną lub wczesnym latem. Młode wykluwają się wraz z nadejściem pierwszych zimowych deszczy. Zasięgi terytorialne w naturze są względnie duże. Na poddanym badaniom obszarze 5 samców zamieszkiwało powierzchnię 35ha. Z kolei 4 samice spotkano na 16 hektarowym terenie (Geffen i Mendelssohn, 1988). Temperatura ciała większości aktywnych Testudo kleinmanni wynosi od 28 do 32°C. W Libii przemieszczające się osobniki spotykano przy temperaturze otoczenia 16°C w trakcie deszczowej pogody.

HODOWLA W NIEWOLI

W przypadku hodowli żółwi egipskich doskonale sprawdzają się wszelkiego rodzaju zbiorniki otwarte zapewniające bardzo dobrą wentylację lub zbiorniki zamknięte, ułatwiające z kolei utrzymanie wyższego poziomu wilgotności. Do budowy terrarium można wykorzystać płyty OSB, meblowe, szkło. Testudo kleinmanni, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, wymagają dużych przestrzeni. Dla dorosłego osobnika należy przeznaczyć terrarium o minimalnej powierzchni 1m2.

Wiele problemów nastręcza wybór odpowiedniego podłoża. Wydaje się, że najbardziej właściwe byłoby zastosowanie mieszanki piasku, iłu, drobnego żwiru i gliny z ewentualnie niewielką domieszką ziemi ogrodowej. Taki właśnie substrat charakteryzuje przestrzenie naturalnego zasięgu występowania gatunku. Paradoks polega głównie na tym, że w warunkach hodowli niejednokrotnie obserwuje się osobniki połykające właśnie ten konkretny rodzaj podłoża, co w konsekwencji może prowadzić do poważnego w skutkach zaczopowania przewodu pokarmowego (koprostazy). Żółwie „konsumują” najczęściej grubszy żwir oraz kamyczki. Rozwiązaniem byłoby zatem wykorzystanie żwiru o bardzo drobnej granulacji, który jednak nie daje stuprocentowej gwarancji. Przypuszcza się, że zachowanie to wiąże się szczególnie z występowaniem u gadów niedoborów pokarmowych. W każdym razie może pojawić się i zaniknąć zupełnie niespodziewanie również u osobników, u których wcześniej podobnego behawioru nie obserwowano. W przypadku wystąpienia problemu należy natychmiast poddać żółwia regularnym, pobudzającym perystaltykę jelit, ciepłym kąpielom oraz usunąć niebezpieczne podłoże lub przynajmniej przełożyć gada do oddzielnego pojemnika kwarantannowego. Tylko wtedy istnieje jeszcze szansa na wydalenie przez zwierzę zalegającego w przewodzie pokarmowym podłoża. Wielu hodowców wykorzystuje także inne rodzaje substratów, między innymi darń, drobną korę sosnową, korę przekompostowaną, siano. Wysypują nimi część zbiornika. Pozostałą część wypełnia zwykle mieszanka opisana na początku rozdziału. Testudo kleinmanni nie mają w zwyczaju drążenia długich, głębokich nor, dlatego podłoże o grubości 5 – 8cm w zupełności wystarczy. W miejscu przeznaczonym do składania jaj, przede wszystkim w celu zminimalizowania ewentualnego ich uszkodzenia podczas procesu oraz zapewnienia komfortu samicy, powinno być ono grubsze (10 – 15cm).

Terrarium należy wyposażyć w kryjówki zapewniające poczucie bezpieczeństwa żółwi. Nadadzą się półokrągłe kawałki kory dębu korkowego, ceramiczne doniczki, rury PCV, gliniane tuby do przechowywania win. Lokalizujemy je z dala od ogrzewania. W zbiorniku umieszczamy tyle kryjówek ile jest zwierząt lub mniej, ale większych. Najważniejsze, żeby każdy osobnik miał możliwość schowania się. Istotną rolę odgrywa wilgotność i temperatura w takich schronieniach w zależności od pory roku. Zasada ta przedstawia się następująco:

zima – wilgotność niższa, temperatura porównywalna do otoczenia lub minimalnie wyższa
lato – wilgotność wyższa, temperatura niższa.

O charakterze terrarium decydują rośliny. Obsadzenie zbiornika aloesami (Aloe vera), Kalanchoe sp., trawami (na przykład kostrzewami – Festuca sp.), bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), turzycami tworzącymi kępy (zwierzęta chętnie będą się pod nim kryły) na pewno urozmaici zbiornik i poprawi jego wizerunek.

Płaskie kamienie i korzenie nieograniczające przestrzeni życiowej, a tylko ją wzbogacające, zmuszą żółwie do podjęcia wysiłku w momencie przemieszczania się po terrarium. Nie oznacza to jednak stworzenia zbiornika o charakterze górskim!

Rynek sprzętu elektrycznego i terrarystycznego oferuje szeroką gamę produktów wykorzystywanych przez hodowców do oświetlania i ogrzewania terrariów. Przy wyborze właściwego oświetlenia należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj emitowanego promieniowania, to znaczy cechującego się temperaturą barwową możliwie najbardziej zbliżoną do naturalnego światła słonecznego. Właściwość taką posiadają na przykład reflektory HQL lub świetlówki przeznaczone do hodowli roślin. Dzienna długość pracy oświetlenia powinna wynosić około 12 godzin. Najzwyklejsze żarówki punktowe z powodzeniem służą jako główne elementy grzewcze regulujące temperaturę (do 35ºC pod nimi) w zbiorniku. Tworzą miejsca cieplne, w których żółwie podwyższają temperaturę swojego ciała po nocnym ochłodzeniu oraz wygrzewają się po spożytym posiłku (ma to zasadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego). W grupie żółwi zamieszkujących to samo terrarium niejednokrotnie ustala się hierarchia pomiędzy osobnikami. Wzrasta wtedy konkurencja nie tylko o pokarm, kryjówki, ale również o punkty grzewcze. „Słabsze” zwierzęta są z nich wypychane i tym samym nie mają możliwości właściwego ogrzania się po karmieniu. W skrajnych przypadkach prowadzi to do koprostazy, czyli „zapchania” jelita, ale tym razem niestrawionymi resztkami roślin, wywołanej zaburzeniami w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Dlatego też projekt rozmieszczenia i liczby elementów grzewczych zbiornika powinien uwzględniać nie jedno, ale co najmniej 2 lub 3 takie miejsca w zależności od wielkości grupy w terrarium. Moc promienników dostosowujemy oczywiście do rozmiarów i rodzaju terrarium. Aktywność żółwi jako zwierząt pojkilotermicznych (zmiennocieplnych) uzależniona jest od panującej aktualnie temperatury otoczenia. Stworzenie w zbiorniku stref zróżnicowanych temperatur stanowi niezmiernie istotny element umożliwiający żółwiom wybór najwłaściwszej dla siebie w danym momencie temperatury i tym samym regulację metabolizmu. Efekt taki uzyskuje się poprzez zamontowanie żarówek w jednej części terrarium, na przykład w rogu lub bliżej jednej z bocznych ścian. Drugą część tylko oświetlamy. Prawidłowa gospodarka wapniowo – fosforanowa zależy nie tylko od źródeł składników mineralnych dostarczanych wraz z pokarmem, ale przede wszystkim od syntezy w danym zakresie promieniowania świetlnego witaminy D3 w skórze (zakres promieniowania UV – B -> najbardziej efektywna synteza przy długości fali 295 – 300nm z maksimum przy 297nm). Świetlówki emitujące promieniowanie UV – B (10%) zawieszamy na maksymalnej wysokości 20 – 25cm (tylko przy tak niewielkiej wysokości istnieje gwarancja dotarcia promieniowania do żółwi). Ostatnio na rynku pojawiły się także specjalne żarówki UV – B, które montujemy z kolei w odległości około 40cm od podłoża. Opisane rozwiązania dobrze sprawdzają się szczególnie w terrariach zamkniętych. W zbiornikach otwartych istnieje możliwość wykorzystania specjalnych lamp Ultra – Vitalux firmy Osram. Przy ich eksploatacji należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności w związku z realnym niebezpieczeństwem oparzenia zwierząt. Stosujemy je od 2 do 3 razy w tygodniu naświetlając żółwie z odległości około 1m przez godzinę. Projekt rozmieszczenia oświetlenia w terrarium powinien uwzględniać strefy półcienia, które uzyskamy poprzez zainstalowanie źródeł światła w jednej części terrarium tak, żeby druga pozostawała delikatnie zacieniona (i w niej właśnie lokalizujemy kryjówki). W przypadku dorosłych Testudo kleinmanni wszelkiego rodzaju kable, maty, czy kamienie grzejne wydają się zbędne. W naturalnym środowisku ciepło dociera przecież „z góry”. W hodowli mniejszych osobników pomagają jednak utrzymywać równomierny rozkład temperatury w obrębie całego zbiornika, co w połączeniu z wyższą wilgotnością pozytywnie wpłynie na prawidłowy wzrost młodych żółwi.

żółwie lądoweżółwie lądowe

ŻYWIENIE

W naturalnym środowisku żółwie egipskie żywią się jednorocznymi gatunkami roślin:
Astralagus sp.
Cardus arabicus
Eremobium aegyptiacum
Hippocrepis bicontora
Launaea teniloba
Lobularia arabica
Neurada procumbens
Plantago albicans
Scabiosa eremophila
Erodium ciconium
Senecio esfoutainei

Żółwie egipskie, podobnie jak inne gatunki z rodzaju Testudo, to gady stricte roślinożerne. Ich dieta składa się wyłącznie z roślin o niskiej zawartości białka, węglowodanów i wysokiej zawartości błonnika (nie podajemy owoców, szczawiu, kapusty, selera, pietruszki, sałaty -> poza tymi gatunkami/odmianami posiadającymi korzystny stosunek Ca : P wynoszący minimum 2:1, białka pochodzenia zwierzęcego, czyli jaj, sera, mięsa). Polecane gatunki to między innymi mniszek lekarski, koniczyna (Trifolium sp.), babka lancetowata, szerokolistna, rozchodnik (Sedum sp.), malwa, hibiskus, krwawnik pospolity, bylica pospolita, gwiazdnica (Stellaria sp.), wrotycz pospolity, jasnota (Lamium sp.), malina, jeżyna (usuwamy kolce), dzika róża, najzwyklejsza trawa. Na początku i pod koniec sezonu aktywności, przy braku dostatecznej ilości pokarmu, musimy czasem posiłkować się dostępnymi w sklepach warzywnych: endywią (Cichorium endivia), sałatą rzymską, cykorią, marchewką (tartą), rukolą (inaczej rokietta siewna – Eruca sativa).

Sepia powinna być obecna w terrarium cały czas (niektóre osobniki w ogóle jej jednak nie konsumują). Dodatkowo, 1 lub 2 razy w tygodniu, jedzenie należy posypywać suplementami zawierającymi wapń. W celu zwiększenia przyswajalności tego pierwiastka przez żółwie, warto korzystać z różnych źródeł Ca i przygotowywać z nich mieszanki (na przykład: zmielone skorupki jaj kurzych, sepia, komercyjne preparaty – Repti Calcium Zoo Med’u, Ostercal, Calcium Vitrum D3 – zmielone muszle ostryg). Ostercal i Calcium Vitrum D3 dostępne są w aptekach. Przy zapewnieniu możliwie najbardziej urozmaiconej diety, stosowanie preparatów witaminowych wydaje się zbędne lub ograniczone co najwyżej do jednorazowego zaaplikowania w miesiącu. Świeża woda (wymieniana codziennie) powinna być stale obecna w płytkim basenie, pomimo tego że taka jej postać spotyka się niejednokrotnie z ignorancją ze strony większości osobników. Testudo kleinmanni wolą spijać kropelki rosy osadzającej się na elementach dekoracyjnych i roślinności tuż po spryskaniu lub zamgławianiu terrarium.

ZAGROŻENIA

Testudo kleinmanni należy do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem. Umieszczony został w załączniku I Konwencji Waszyngtońskiej oraz w aneksie A do przepisów prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to kompletny zakaz handlu osobnikami pochodzącymi ze środowiska naturalnego. Chroni go także prawo egipskie (władze Libii nie doszły jeszcze do takiego samego wniosku). Niestety, nielegalny handel, degradacja i pustynnienie habitatu, rolnictwo, wypas zwierząt domowych, rozwijający się przemysł (w tym także turystyczny) oraz ekspansja ludzka stanowią poważny problem dla populacji żółwi egipskich. Ogólną populację Testudo kleinmanni szacuje się na 7470 osobników, z czego 5000 to osobniki dorosłe. W Egipcie (po wschodniej stronie Delty Nilu) gatunek ten całkowicie wyginął. Na szczęście prowadzi się programy hodowlane i informacyjne mające na celu ochronę zwierząt w tym kraju (The Egyptian Tortoise Conservation Program). Powstają także specjalne, monitorowane obszary. Widzimy zatem pewne światło w tunelu. Jednak bez znacznego ograniczenia handlu i ekspansji ludzkiej, przyszłość Testudo kleinmanni należy rozpatrywać w kategorii "wielkiej niepewności".TEKST POBRANY Z TERRARIUM.COM
Komentarze

presell24 dnia październik 30 2014 11:43:50
Ja mam takie pytanie. W domu mam żółwia egipskiego. Będę zmieniać mu niedługo mieszkanko. Nie wiem czy kupić terrarium czy akwarium. Obecnie trzymam go w akwarium ale dużo osób poleca terrarium. Żółw egipski jak wiadomo jest małych rozmiarów. W artykule żółw egipski znalazłem informację, że najlepsze są dla żółwi egipskiego terrarium specjalne dla żółwi. Słyszał ktoś o tym?

Kolejna sprawa to preparat na skorupę. Czy ktoś może jakiś polecić. W pobliskim sklepie zoologicznym jest tylko firmy TROPICAL. Czy ktoś może to polecić dla żółwia egipskiego?
Dodaj komentarz

Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny

Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ankieta
SZYBKI TEŚCIK!!!!

ŻÓŁWIA KARMIMY ZIELENINĄ( OPRÓCZ SAŁATY I KAPUSTY)?

ŻÓŁWIA KARMIMY OWOCAMI, NABIAŁEM, MIĘSEM, ITP.?

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
REKLAMA SPECJALNA


Powered by: PHP-Fusion v6.01.6
Theme DX-Cortex by: Daemon-X
Theme Graphics from PHP-Nuke Cortex Theme

488678 Unikalnych wizyt
Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl